Họ và tên:Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nam/Nữ: Nữ
Trường : ĐH Sài Gòn Ngành: Cao Đẳng Sinh học
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1993    Nơi sinh: Tánh Linh - Bình Thuận
Hộ khẩu thường trú: Huy Khiêm - Tánh Linh - Bình Thuận
Quê quán: Quảng Nam
CMND số: 261241041    Ngày cấp: 09/10/2007
Nơi cấp: Bình Thuận
Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -572, khu phố 2, thị trấn Mỹ phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại nhà riêng:                              Di động:

Thành phần gia đình
Họ tên Cha: Nguyễn Văn Mười    Sinh năm: 1963
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Bị liệt tay
Hộ khẩu thường trú: Huy Khiêm - Tánh Linh - Bình Thuận
Chỗ ở hiện nay: Huy Khiêm - Tánh Linh - Bình Thuận
Họ tên Mẹ: Nguyễn Thị Kim Mỹ    Sinh năm: 1963
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất