•    Họ và tên: Hồ Nguyễn Thế Giới tính: Nam
•    Lớp: 10
•    Ngày tháng năm sinh: 01/11/1996    Nơi sinh: Quảng Nam
•    Hộ khẩu thường trú: Thôn Thuận An, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam
•    Quê quán: Quảng Nam
•    CMND số:                     Ngày cấp:                Nơi cấp: Quảng Nam
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 28/05/2011

Gia đình
1.   Họ tên Cha: không có    Sinh năm:
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác:
2.   Họ tên Mẹ: Hồ Thị Một    Sinh năm: 1967
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Nông dân

Điện thoại liên lạc:    0935 103 225