•    Họ và tên:Võ Thị Tố Uyên Giới tính: Nữ
•    Trường: ĐH Công Nghiệp Ngành: Tài chính ngân hàng
•    Ngày tháng năm sinh: 02/02/1994    Nơi sinh: Đà Nẵng
•    Hộ khẩu thường trú: Bến Cát- Bình Dương

•    Quê quán: Đà Nẵng

•    CMND số:  Ngày cấp:            Nơi cấp: Đà Nẵng

•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 

Gia đình
1.   Họ tên Cha:     Sinh năm:

•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: mất

2.   Họ tên Mẹ:  Võ Thị Cơ   Sinh năm:

•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Buôn bán


Điện thoại liên lạc: 01688 837 887