•    Họ và tên:Mai Huỳnh Thiên Phúc Giới tính: Nam
•    Lớp: 8   Trường: Trung tâm giáo dục thường xuyên
•    Ngày tháng năm sinh: 08/07/2000    Nơi sinh: Dăk nông
•    Hộ khẩu thường trú: Krông Nô - Dăk Nông
•    Quê quán: Hải Dương
•    CMND số:                     Ngày cấp:                Nơi cấp: 
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 30/06/2012

Gia đình
1.   Họ tên Cha:     Sinh năm:
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
2.   Họ tên Mẹ:     Sinh năm: 
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất

Điện thoại liên lạc: Bác 01697791338