•    Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Giới tính: Nam
•    Lớp: 10   Trường: Trung tâm giáo dục thường xuyên
•    Ngày tháng năm sinh: 20/06/1998    Nơi sinh: Lâm Đồng
•    Hộ khẩu thường trú:Mỹ Đức- Đạh Tẻh-Lâm Đồng
•    Quê quán: Lâm Đồng
•    CMND số:                     Ngày cấp:                Nơi cấp: 
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 17/07/2013

Gia đình
1.   Họ tên Cha: Nguyễn Đình Nhu    Sinh năm: 1975
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
2.   Họ tên Mẹ: Trần Thị Hằng    Sinh năm: 1978
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Làm nông

Điện thoại liên lạc: 0968 839 368