•    Họ và tên: Đỗ Như Thành Giới tính: Nam
•    Lớp: 10  Trường: Trung tâm giáo dục thường xuyên
•    Ngày tháng năm sinh: 13/01/1997    Nơi sinh:  Lâm Đồng
•    Hộ khẩu thường trú: Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng
•    Quê quán: Hà Nội
•    CMND số:                     Ngày cấp:                Nơi cấp: Lâm Đồng
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 03/08/2012

Gia đình
1.   Họ tên Cha:    Sinh năm:
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: bỏ đi
2.   Họ tên Mẹ: Vương Thị Tâm    Sinh năm: 
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Làm thuê

Điện thoại liên lạc:    0976 022 604