•    Họ và tên: Nguyễn Thái Tuấn Giới tính: Nam
•    Lớp: 10  Trường: THPT Bến Cát
•    Ngày tháng năm sinh: 04/04/1996    Nơi sinh: Bình Thuận
•    Hộ khẩu thường trú: Tuy Phong - Bình Thuận
•    Quê quán: Khánh Hòa
•    CMND số:                     Ngày cấp:                Nơi cấp: 
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 02/06/2012

Gia đình
1.   Họ tên Cha:    Sinh năm:
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
2.   Họ tên Mẹ: Nguyễn Thị Thu Thúy   Sinh năm: 
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Bị tật

Điện thoại liên lạc:    0974 867 180