•    Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận Yến Giới tính: Nữ
•    Lớp: 11, Trường: Trung tâm giáo dục thường xuyên
•    Ngày tháng năm sinh: 27/07/1995     Nơi sinh: Bình Thuận
•    Hộ khẩu thường trú: Đức Tân - Tánh Linh - Bình Thuận
•    Quê quán: Quảng Trị
•    CMND số:                    Ngày cấp:              Nơi cấp:
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 18/07/2012
Gia đình


1.    Họ tên Cha: Nguyễn Văn Tưởng   Sinh năm: Làm nông
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: 
2.    Họ tên Mẹ: Đặng Thị Thu    Sinh năm: Mất
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác:

Điện thoại liên lạc: 01645 138 082