•    Họ và tên: Dương Thị Tú Anh Giới tính: Nữ
•    Lớp: 11, Trường: Trung tâm giáo dục thường xuyên
•    Ngày tháng năm sinh: 26/02/1996     Nơi sinh: Nghệ An
•    Hộ khẩu thường trú: Đô Lương - Nghệ An
•    Quê quán: Nghệ An
•    CMND số:                    Ngày cấp:              Nơi cấp:
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 03/06/2012
Gia đình


1.    Họ tên Cha:    Sinh năm:
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
2.    Họ tên Mẹ: Trần Thị Liên    Sinh năm: 
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Làm thuê

Điện thoại liên lạc: 01629 639 030