•    Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm Giới tính: Nữ
•    Lớp: 10, Trường: Trung tâm giáo dục thường xuyên
•    Ngày tháng năm sinh: 25/07/1997     Nơi sinh: Quảng Nam
•    Hộ khẩu thường trú:Điện Phương - Điện Bàn - Quảng Nam
•    Quê quán: Quảng Nam
•    CMND số:                    Ngày cấp:              Nơi cấp:
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 09/08/2012

Gia đình


1.    Họ tên Cha:    Sinh năm:
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
2.    Họ tên Mẹ:     Sinh năm: 
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất

Điện thoại liên lạc: