•    Họ và tên: Nguyễn Bảo Quốc Giới tính: Nữ
•    Lớp: 11, Trường: Trung tâm giáo dục thường xuyên
•    Ngày tháng năm sinh: 21/12/1997     Nơi sinh: Hà Tĩnh
•    Hộ khẩu thường trú: Hà Tĩnh
•    Quê quán: Hà Tĩnh
•    CMND số:                    Ngày cấp:              Nơi cấp:
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 18/07/2013

Gia đình


1.    Họ tên Cha: Nguyễn Tuấn   Sinh năm: 1968
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
2.    Họ tên Mẹ: Trần Thị Tý    Sinh năm: 1972
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: làm nông

Điện thoại liên lạc: 0977 448 273