Thông tin học sinh, sinh viên:

•    Họ và tên: Trương Văn Sỹ Giới tính: Nam
•    Trường: Trung Tâm GD Thường Xuyên Bến Cát - Lớp 10
•    Ngày tháng năm sinh: 10/01/2000    Nơi sinh: Phú Yên
•    Hộ khẩu thường trú: Đông Hòa - Phú Yên
•    Quê quán: Phú Yên
•   CMND số:                     Ngày cấp:                Nơi cấp: 
•    Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
•    Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
•    Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
•    Ngày vào Trung Tâm: 21/05/2015

Cha Mẹ:
1.   Họ tên Cha: Trương Văn Thanh    Sinh năm: 
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Bị tật 
2.   Họ tên Mẹ: Mất    Sinh năm: 
•    Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất

Điện thoại liên lạc: 01629425612

Gia cảnh: Cha bị tật, Mẹ bị ung thư mất, sống với bà Nội