THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC SINH

Họ và tên: Cáp Minh Luận Nam/Nữ: Nam
Trường: ĐH Giao thông vận tải - đã sang Nhật
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1993    Nơi sinh: Tánh Linh - Bình Thuận
Hộ khẩu thường trú: Xóm 2 - Thôn 2 - Bắc Ruộng - Tánh Linh - Bình Thuận
Quê quán: Quảng Trị
CMND số: 261306356    Ngày cấp: 04/06/2009
Nơi cấp: Bình Thuận
Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại nhà riêng:                                        Di động:

Thành phần gia đình
Họ tên Cha:    Sinh năm:
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
Họ tên Mẹ: Cáp Thị Lý    Sinh năm: 1957
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Làm nông
Hộ khẩu thường trú: Bắc Ruộng - Tánh Linh - Bình Thuận
Chỗ ở hiện nay: Bắc Ruộng - Tánh Linh - Bình Thuận