THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC SINH

Họ và tên: Hồ Hữu Quyết Nam/Nữ: Nam
Trường: CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng Ngành: Nhiệt lạnh
Ngày tháng năm sinh: 08/03/1992    Nơi sinh: Bắc Bình - Bình Thuận
Hộ khẩu thường trú: Chợ Lầu - Bắc Bình - Bình Thuận
Quê quán: Bình Thuận
CMND số: 251204429    Ngày cấp: 14/12/2006
Nơi cấp: Bình Thuận
Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương -
572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành phần gia đình
Họ tên Cha: Hồ Hữu Sinh    Sinh năm: 1964
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
Họ tên Mẹ: Nguyễn Thị Lường    Sinh năm:
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất