Đóng góp của Mạnh thường quân năm 2009
TT MẠNH THƯỜNG QUÂN Đóng góp bằng tiền Đóng góp bằng hiện vật, công sức

Năm 2009

1 Ngân hàng PT Nhà TpHCM - HD Bank 20,000,000
2 Cty Thép Pomina 30,000,000
3 Chị Quế - Giáo Xứ An Nhơn 300,000
4 Anh Hân, Chị Chi 500,000
5 Chị Cầm 2,000,000
6 Một Ân nhân Giáo xứ Chí Hòa 500,000
7 Anh Hòa - Giáo xứ Chí Hòa 500,000
8 Chị Tâm - Giáo xứ Chí Hòa 500,000
9 Cô Vân 200,000
10 Khách đóng góp đêm nhạc 19-09-2008 26,040,000
11 Anh Hòa, Chị Lan - Đà Nẵng 1,000,000
12 Nguyễn Văn Vinh - K15 ĐHKT 7,000,000
13 Trần Tấn Thiện - K15 ĐHKT 10,000,000
14 Vy 2,000,000
15 Bạn của Vy 3,000,000
16 Cáp Văn Thái - K15 ĐHKinhTế 5,000,000
17 Phạm Hữu Long - K15 ĐHKinhtế 5,000,000
18 Phạm Vũ Thiện - K15 ĐHKinhtế 500,000
19 Tiêu Quốc Anh - K15 ĐHKinhtế 5,000,000
20 Nguyễn Viết Khôi - K15 ĐHKinhtế 500,000
21 Phan Thế Đông - ĐH Kinhtế 500,000
22 Đức Hải - K15ĐH kinhtế 10,000,000
23 Trần Học Cường - K15 ĐHKinhtế 5,000,000
24 Trần Nia - K15 ĐHKinhtế 1,000,000
25 Võ Hồng Việt - K15 ĐHKinhtế 5,000,000
26 Chị Bảy - Ký túc xá ĐHKTế 500,000
27 Thủy Nha Trang 300,000
28 Cô Loan
1 Tivi, 1 máy may singer
29 Chị Phượng 200,000
30 Trương Quốc Tuấn - Việt Kiều Mỹ 2,700,000
31 Cô Yến - Việt Kiều Pháp 1,200,000
32 Vợ chồng anh Liêm - Bến Cát 500,000
33 Hội VNED Pháp
tài trợ 100 Euro cho mỗi em mỗi năm
34 Anh Châu - TGĐ Sadeco 50,000,000
35 Anh Tiến 1,000,000
36 Anh Lễ 800,000
37 Cô Hồng Tiền Giang 100,000,000
38 Anh, chị Võ Quang Huệ - TGĐ Bosch Vietnam 10,000,000
39 Anh Thọ - GĐ Công ty Trung Việt 20,000,000
40 Anh Kim - Cty Giầy Á Châu 50,000,000
41 Anh Nguyên Trân - bạn anh Kim 3,900,000
42 Ngân hàng Deutsche Bank (anh Tri TGĐ) 504,000,000